Busca convocatòries

 

 

Web Fons Europeus a Catalunya

 

A través d’aquesta web, pots consultar la informació actualitzada sobre els fons europeus d’interès per a Catalunya. Identificar-los per temes, convocatòries i licitacions obertes i conèixer com els departaments de la Generalitat gestionen i promouen la participació en els programes de finançament de la Unió Europea.

La informació que aquest conté és elaborada per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la UE, integrada dins del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.

> Accedeix aquí


#FonsUECat, el butlletí dels fons europeus a Catalunya

Es tracta d’un butlletí de recurrència setmanal a través del qual podeu rebre al vostre correu informació actualitzada sobre les novetats en matèria de fons europeus.


Twitter

Es tracta del canal de comunicació bàsic de la plataforma de Fons Europeus. La millor manera d’accedir a aquesta informació és:

> Seguir el compte: @delgoveu
> O bé, cercar el “hashtag” #FonsUECat


ACCIÓ

Part de les funcions d’ACCIÓ són donar a conèixer els programes més adequats per al finançament de projectes d'innovació, internacionalització i creixement, també els d’àmbit europeu o que, encara que gestionats pel Govern de Catalunya o pel Govern espanyol, reben algun tipus de finançament europeu.

A més, posen a disposició de les empreses i persones emprenedores un servei d'atenció personalitzada en finançament.

> Accedeix aquí. Ajuts i finançament


DG de la Comissió Europea
 

En general, cada Direcció General de la Comissió disposa d’un cercador de convocatòries vinculades als programes competitius que gestionen.

 

Busca licitacions

 

 

TED – Tenders Electronic Daily

tedlogo.png

És la versió online del Suplement al Diari Oficial de la Unió Europea dedicat a la contractació pública europea.

El TED proporciona accés gratuït a oportunitats comercials a la Unió Europea, l’Espai Econòmic Europeu i altres indrets.

De dimarts a dissabte, el TED publica cada dia 1.700 anuncis de contractació pública.

Els usuaris poden examinar, buscar i ordenar els anuncis de contractació per països, regions sectors d’activitat, etc.

La informació sobre cada document de contractació es publica en les 24 llengües oficials de la UE. Els anuncis de les institucions de la Unió Europea es publiquen íntegrament en totes les llengües.

> Accedeix aquí.

Font: TED – Tenders Electronic Daily
 

Busca socis

 

 

A banda de l’assistència a esdeveniments, la participació a xarxes d’àmbit europeu i internacional.

 

Busca projectes

 

Web Fons Europeus a Catalunya

Secció: Projectes Europeus a Catalunya
A través exemples de projectes catalans que han aconseguit finançament a través dels diferents programes de finançament de la Unió Europea. A més, si esteu coordinant o simplement participant d’un projecte europeu i voleu guanyar visibilitat podeu fer arribar informació sobre el projecte, els professionals de la Secretaria us ajudaran a fer-ne difusió.

 

Busca suport institucional

 

 

ACCIÓ – Agència per a la Competitivitat de l’empresa

taller1_innovacio_CIV.jpg
 

Delegacions del Govern a l’exterior

El Govern de Catalunya compta amb una àmplia xarxa de delegacions i oficines que el representen a l’exterior. D’una banda, la Generalitat és present al món a través de les 7 Delegacions que el Govern ha obert a països estratègics. D’altra banda, Catalunya es connecta amb l’exterior en àmbits com la internacionalització d’empreses o la projecció de la cultura catalana a través de la xarxa d’oficines sectorials de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), de l'Institut Ramon Llull (IRL), de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), de l'Agència Catalana de Turisme (ACT) i de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD). A més a més, hi ha més de 130 comunitats catalanes de l'exterior, i més de 150 universitats que imparteixen estudis de català.

> Representacions del Govern a l’exterior

> Delegació del Govern davant la Unió Europea

> Delegació del Govern a França i Suïssa

> Delegació del Govern al Regne Unit i Irlanda

> Delegació del Govern a Alemanya

> Delegació del Govern als Estats Units, Canadà i Mèxic

> Delegació del Govern a Àustria

> Delegació del Govern a Itàlia

> Mapa de la representació catalana a l'exterior

> Mapa de les delegacions a l'exterior

> Altra representació del Govern a l'exterior

 

Direccions Generals de la Comissió

La majoria de programes competitius són gestionats per les Direccions Generals de la Comissió (DG). Aquestes són força accessibles i proporcionen informació rellevant sobre convocatòries i licitacions.

> Llistat de Direccions Generals