Com funcionen els fons europeus?

 

La Unió Europea distribueix el finançament atorgat a entitats en funció de dues categories:

  • Les subvencions es concedeixen per executar projectes concrets, en general després de que es publiqui una convocatòria de propostes. Normalment estan lligades a un programa i tenen un objectiu específic. Pot ser a través o bé d’un autofinançament o d’un co-finançament. A les subvencions inferiors a 60.000 euros, els requisits en quant a documentació no són tan elevats.
  • Els contractes públics s’adjudiquen a través de convocatòries de licitació, normalment per dur a terme estudis, assistència tècnica, consultoria, organització de conferències, material informàtic, etc. Per a contractes inferiors a 60.000 es pot suprimir el requisit de capacitat financera, la qual cosa les fa més accessibles.

Tots dos mètodes de finançament estan gestionats per:

  • Direccions Generals de la Comissió Europea
  • Agències de la UE
  • Ministeris dels Estats membres
  • Altres autoritats de gestió de la UE
  • Altres organismes públics estatals:

Programes europeus