Programes per àrea temàtica

 
Creixement econòmic, cohesió social i territorial

Creixement econòmic,
cohesió social i territorial

Desenvolupament sosteni ble

Desenvolupament sostenible

Seguretat i ciutadania

Seguretat i ciutadania

Europa Global

Europa Global

 
 

Creixement econòmic,
cohesió social i territorial

1. Programes per al creixement i l'ocupació

Horitzó 2020

 

 
 

COSME


Erasmus+

 • Tipus d’acció: ocupació, formació, joves, recerca, esports
 • Finançament: Subvencions a projectes i particulars
 • Gestió / Contacte: DG Education and Culture (DG CULT)
 • > Cerca de convocatòries aquí

2. Programes per a la cohesió econòmica, social i territorial

 

Fons Social Europeu (FSE)

 • Programes/tipus d’acció: Ensenyament, joventut, formació, ocupació, treball, mobilitat, intercanvis, lluita contra la pobresa, la discriminació i l'exclusió social.
 • Finançament: Els beneficiaris directes d’aquest fons a Catalunya són:
  - el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
  - el Departament de Benestar Social i Família;
  - el Departament d’Ensenyament;
  - l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris (AGAUR);
  - el Centre d’iniciatives per a la Reinserció (CIRE) del Departament de Justícia.

Les actuacions del FSE poden ser executades mitjançant la gestió directa d’aquests organismes, o bé indirectament a través de contractació pública i/o subvencions, obertes a entitats catalanes.

> Llistat complet de beneficiaris (2013)

> Guia dels ajuts


Fons de cohesió

La Cooperació Territorial Europea  (ETC), més coneguda com Interreg, és un dels dos objectius de la Política de cohesió i proveeix d’un marc per a la implementació d’accions conjuntes i intercanvi de polítiques entre actors nacionals, regionals i locals dels diferents Estats membres. L’objectiu global és promoure el desenvolupament econòmic, social i territorial harmònic de la UE en el seu conjunt. Interreg està construït sobre tres línies de cooperació:

 • Transfronterer (Interreg A)
 • Transnacional (Interreg B)
 • Interregional (Interreg C)

Fins el moment s’han succeït 5 períodes de programació:  INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Programes INTERREG més interessants per entitats:

 

POCTEFA (Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra)


SUDOE, Programa de Cooperació Interreg V-B Europa Suroccidental

 • Programes/tipus d’acció: Subvencions a projectes. 4 Estats membres: Espanya, França, Portugal, Regne Unit (Gibraltar) i un país tercer: Principat d’Andorra
 • Finançament:
  - Recerca i innovació
  - Competitivitat de les PIMES
  - Economia baixa en carboni
  - Lluita contra el canvi climàtic
  - Medi ambient i eficiència de recursos
 • Gestió / Contacte:
  > Com. Autònoma de Cantabria
 • > Cerca de convocatòries aquí
   
 

Desenvolupament
sostenible

Programa LIFE

 • Programes/tipus d’acció: Medi Ambient (Subprograma), Clima (Subprograma)
 • Finançament:
  Associacions amb la DG (finançament funcionament organitzacions), Subvencions a projectes, Licitacions
 • Gestió /Contacte:
  > DG Medi Ambient (CE)
 • > Cerca de convocatòries
 
3.jpg

Seguretat
i ciutadania

Asil, Migració i Integració - Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)


Europa amb els ciutadans –
Europe for Citizens


Europa Creativa – Creative Europe


healthy.png

Programa de Salut – Health Programme


Drets, igualtat i ciutadania – Rights, Equality and Citizenship Programe


Justícia - Justice

 

Europa
Global

Cooperació al Desenvolupament

 

cooperacio.png

Ajut Humanitari i Protecció Civil