Què és la UE?

La Unió Europea és una comunitat política internacional formada per 28 membres i més de 500 milions de ciutadans i ciutadanes.

28 països membres

507,4 milions de ciutadans/nes

4.272 km2 de superfície

25.700 € producte interior brut

 

La majoria dels països membres de la UE formen part de l’Eurozona, és a dir, que comparteixen una mateixa moneda, l’euro.

En relació a les llengües, existeixen 24 idiomes oficials.

 


Quina és la història
de la UE?

1952: Creació de la Comunitat Europea del Carbó i l’Acer (CECA)

1958:  Tractat de Roma:

 • Comunitat Econòmica Europea (CEE)
 • Comunitat Europea de la Energia Atòmica (EURATOM)

1987: Acta Única Europea: mercat únic

1999: Tractat d’Amsterdam

2003: Tractat de Niça

2009: Tractat de Lisboa (últim tractat modificatiu)

AMPLIACIONS:

1957: Signatura del Tractat de Roma per part dels 6 Estats fundadors (Bèlgica, Alemanya, França, Itàlia, Luxemburg, Països Baixos) [CEE-6]

1973: Adhesió de Dinamarca, Irlanda i Regne Unit [CEE-9]

1981: Adhesió de Grècia [CEE-10]

1986: Adhesió d’Espanya i Portugal [CEE-12]

1995: Adhesió d’Àustria, Finlàndia i Suècia [UE-15]

2004: Adhesió de la República Txeca, Estònia, Xipre, Letònia, Lituània, Hongria, Malta, Polònia, Eslovènia i Eslovàquia [UE-25]

2007: Adhesió de Bulgària i Romania [UE-27]

2013: Adhesió de Croàcia [UE-28]

Futures possibles ampliacions: Balcans Occidentals, Turquia, Islàndia

 

FUNDADORS:

 

 

  9 de maig dia d'Europa

 


Quins són els països adherits a la UE?

01. Austria
02. Belgium
03. Bulgaria
04. Croatia
05. Cyprus
06. The Czech Republic
07. Denmark
08. Estonia
09. Finland
10. France
11. Germany
12. Greece
13. Hungary
14. Ireland
15. Italy
16. Latvia
17. Lithuania
18. Luxembourg
19. Malta
20. The Netherlands
21. Poland  
22. Portugal
23. Romania
24. Slovakia
25. Slovenia
26. Spain
27. Sweden
28. The United Kingdom

Competències exclusives de la UE

 • Unió Duanera
 • Competència
 • Política Comercial Comuna
 • Recursos Pesquers
 • Política monetària

 

Competències compartides

 • Mercat Interior
 • PAC
 • Política Social
 • Cooperació al desenvolupament
 • Ajuda humanitària
 • Medi Ambient
 • Altres

Competències de recolzament, coordinació i complementàries

 • Educació, joventut i esports
 • Cultura
 • Industria
 • Turisme
 • Salut
 • Altres

Quins són
els seus
àmbits
d'actuació?