A Catalunya

 

Oficina de la Comissió a Barcelona

Representació de la Comissió Europea a Barcelona

Passeig de Gracia, 90, 1º
08008 Barcelona
T: + 34 934 677 380
comm-rep-barcelone@ec.europa.eu

 

Oficina Europa Creativa

Oficines MEDIA

Ptge de la Banca 1-3, 1a planta
08002 Barcelona
T: +34 93 5524949/48

europacreativamedia@gencat.cat

Coordinador: Sr. Àlex Navarro
 

Oficina del Parlament a Barcelona

Representació de la Comissió Europea a Barcelona

Passeig de Gracia, 90, 1º
08008 Barcelona
T: +34 93 272 20 44
epbarcelona@europarl.europa.eu

> europarlbarcelona.eu

 


A Brussel.les, contactes institucionals

 

Delegació del govern català davant la UE: llistat de contacte

 

 

Agencia Catalana per la Competitivitat de les empreses

Directora de l’oficina: Sra. Ana Coelho

Rue de la Loi / Wetstraat, 227 (3r pis)
1040 Brussel·les / Brussels

> accio.gencat.cat

Delegació del Govern català davant la Unió Europea

Representant Permanent: Sr. Amadeu Altafaj i Tardio

Rue de la Loi / Wetstraat, 227
1040 Brussel·les / Brussels

T: +32 22 35 06 34
E-mail: rpue@gencat.cat

> afersexteriors.gencat.cat

 

Oficina de l’ICEC a Brussel·les


Delegada: Sra. Núria Bultà

Rue de la Loi / Wetstraat, 227 (3r pis)
1040 Brussel·les / Brussels

> sac.gencat.cat

Agència Catalana de Turisme – Catalan Tourist Board

Directora de l’oficina: Inma Ballestín

Rue de la Loi / Wetstraat, 227 (3r pis)
1040 Brussel·les / Brussels

T: + 32 26 406 151
E-mail: info.act.bnl@gencat.cat

 

Direccions Generals (DG) de la Comissió Europea

 

A

> Acció pel Clima (CLIMA)

> Agricultura i Desenvolupament Rural (AGRI)

> Afers Econòmics i Financers (ECFIN)

> Afers Marítims i Pesca (MARE)

> Ajuda Humanitària i Protecció Civil (ECHO)

C

> Centre Comú d’Investigació (JRC)

> Comerç (TRADE)

> Competència (COMP)

> Comunicació (COMM)

> Cooperació Internacional y Desenvolupament (DEVCO)

E

> Educació i Cultura (EAC)

> Ocupació, Afers Socials i Inclusió (EMPL)

> Energia (ENER)

> Estabilitat Financera, Serveis Financers y Unió dels Mercats de Capitals (FISMA)

> Eurostat (ESTAT)

F

> Fiscalitat y Unión Duanera (TAXUD)

I

> Informàtica (DIGIT)

> Interpretació (SCIC)

> Investigació i Innovació (RTD)

J

> Justícia i Consumidors (JUST)

M

> Medi Ambient (ENV)

> Mercat Interior, Industria, Emprenedoria i Pimes (GROW)

> Migració i Afers de Interior (HOME)

> Mobilitat i Transports (MOVE)

P

> Política de Veïnatge i Negociacions d’Ampliació (NEAR)

> Política Regional i Urbana (REGIO)

> Pressupostos (BUDG)

R

> Recursos Humans i Seguretat (HR)

> Xarxes de Comunicació, Contingut i Tecnologies (CONNECT)

S

> Salut i Seguretat Alimentària (SANTE)

> Secretaria General (SG)

> Servicio de Instruments de Política Exterior (FPI)

T

> Traducció (DGT)

 

Altres Oficines i Serveis rellevants de la UE