Programes per font de finançament

 

Fons Estructurals i d’Inversions

 

Fons Competitius

Estan gestionats per les administracions nacionals (centrals, autonòmiques, regionals i locals). El seu objectiu és la cohesió econòmica, social i territorial per tal de corregir els principals desequilibris regionals de la UE. És d’aplicació pluriregional o regional i les propostes seleccionades per l’autoritat de gestió.

Exemples de fons:

 

Són programes gestionats directament per la Comissió Europea o les seves agències. L’objectiu d’aquests fons transnacionals és contribuir a l'aplicació de les polítiques de la UE. Les propostes se sotmetran a l'aprovació directa de la Comissió Europea, sense la intervenció de l‘Estat membre.

Exemples de fons:

Font: Fons UE Cat